090.315.1706 - 099.601.9744 info@adcacademy.vn

Headquarters


ADC LOGO_FA-01

Địa chỉ: Lầu 3, 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 090.315.1706 (Ms. Hân) – 090.315.9706 (Ms. Phương)

Thời gian làm việc: 

Thứ hai đến Thứ sáu, từ 9h00 đến 18h30.

 

Shares
Share This