090.315.1706 - 099.601.9744 info@adcacademy.vn

Hình ảnh buổi hội thảo ngày 15/05/2014
Một bộ phim ngoài nội dung phản ánh một phần nào đó của đời sống, nó còn là sự kết hợp của vô số các yếu tố như fine art, dance, kịch, content, thiết kế, xây dựng concept, nhiếp ảnh, âm nhạc…

1557577_238659912994245_8234802652075304859_n 1781975_238659926327577_2994305288863297951_n 10252023_238659969660906_4412122288770575792_n 10291741_238660122994224_5099383231391334905_n 10300246_238660066327563_2288412054280377380_n 10336705_238659906327579_2480400402001728282_n 10370996_238660042994232_1417531981392037998_n 10402671_238659996327570_4204393394661277628_n 10402833_238659966327573_6138467434885524048_n 10406778_238660046327565_2166475273971756191_n 10409445_238659942994242_6209015790086252699_n

Shares
Share This