090.315.1706 - 099.601.9744 info@adcacademy.vn

Trước khi vào ADC, các bạn đều là những con người xa lạ với nhau, các bạn đến từ nhiều ngành nghề khác nhau nhưng mọi người đều chung một niềm đam mê đó là Thiết kế và Sáng tạo.

Ở thế giới ngoài kia, nơi mà những ý tưởng những suy nghĩ khác thường của các bạn đôi khi bị nhiều người khó chấp nhận và xem rằng bạn không bình thường

Nhưng…

Ở ADC thì hoàn toàn ngược lại, nơi không có ràng buộc về suy nghĩ…nơi bạn có thể thoải mái nghĩ ra những trò hay với đám bạn cùng lớp…

Đơn giản! Vì đây là Học Viện Hạnh Phúc.
———————

Allbum “Simply ADC” được thực hiện bởi học viên Hoso Hoàng Sơn.

13185_846491585418483_2661817292788379456_n

19203_846490852085223_8494404674965408593_n

19813_846493025418339_1417059101135803239_n

22683_846492848751690_68795190031171381_n

1907720_846492902085018_4653304743475055736_n

10409003_846491108751864_1008711985055428087_n

10928195_846490955418546_4916063759048164041_n

10984108_846492778751697_3442708078715845437_n

10988542_846493035418338_262868650056898447_n

10995823_846493108751664_7860984667434516161_n

11024789_846492792085029_759384750324755176_n

11060928_846492828751692_8928602049261733416_n

11061318_846490735418568_2977797679320408554_n

11071391_846493012085007_5280956129284904268_n

11074927_846492765418365_6923972132990340236_n

11081399_846493152084993_6494757931376539249_n

11083839_846490738751901_6503039330647966975_n

11084239_846490915418550_7372668534776972301_n

11091353_846491052085203_4427543972702661252_n

11102641_846490838751891_6331211369625152324_n

11102670_846492872085021_4021694177277028215_n

11102948_846492152085093_396320440533506545_n

11102996_846490968751878_3400291845758644466_n

11112583_846491098751865_2090983730883171459_n

11128074_846491012085207_6656947126347562209_n

11130174_846492662085042_5110372977344589481_n

11131747_846492322085076_4078426831314720903_n

11133854_846490858751889_4920536434641541211_n 11133998_846490732085235_7557156542838823385_n

Shares
Share This