0993.867.089 – 0996.019.744 info@adcacademy.vn
Những hình ảnh này được ghi nhận lại tại khoá học đào tạo về chương trình Design Thinking – Quy Trình Sáng Tạo cho đơn vị Tiki.vn do NTK Tạ Minh Trãi huấn luyện.
Shares
Share This