They have beautiful letters, beautiful hands, beautiful minds and beautiful dreams.

Trí Shiba

Trải qua 12 buổi học cùng Trí Shiba, bước đầu mọi người phần nào đã làm quen được với bộ môn Calligraphy và đã có thể tự tay thực hiện được những sản phẩm thú vị.

Dưới đây là những hình ảnh về lớp cũng như sản phẩm do các bạn học viên thực hiện.