Những bức ảnh động vật hoang dã tuyệt đẹp đoạt giải thưởng cao từ 2016 British Wildlife Photography.

Bức ảnh “Hitchhikers” của nhiếp ảnh gia George Stoyle.

Bức ảnh “Welcome to the Party” của nhiếp ảnh gia Adam Hanlon.

Bức ảnh “Free Bird” của nhiếp ảnh gia Chaitanya Deshpande.

Bức ảnh “Common Weasel” của nhiếp ảnh gia Robert E Fuller.

Bức ảnh “A Mountain Hare by an Ice Cave” của nhiếp ảnh gia Andy Rouse.

Bức ảnh “Grey Seal Pup in a Sandstorm” của nhiếp ảnh gia Jamie Hall.

Bức ảnh “Hello Ducky” của nhiếp ảnh gia Paul Colley.

Bức ảnh “Tadpoles” của nhiếp ảnh gia Jeanette Sakel.

Bức ảnh “Eye to Eye” của nhiếp ảnh gia Ross Hoddinott.