Dự án The Monster Project với mong muốn giúp thế hệ trẻ em có thể nhận ra được sức mạnh của trí tưởng tượng.

Không chứa bất kỳ một nguyên tắc nào, các em học sinh được yêu cầu vẽ một con quái vật mà chúng suy nghĩ được. Sau khi hoàn thành, các bức vẽ ấy sẽ được gửi đến tay của những nghệ sĩ minh họa 3D để biến những con quái vật đó thành hiện thực.