Thứ 7, ngày 12.04.2014.
Cứ mỗi cuối khóa chúng ta lại tổ chức một buổi như thế này nhé mọi người. Vừa được bày tỏ quan điểm, lại vừa được ăn chơi nhảy múa xả stress. 😀

10252124_230259487167621_4713510508882848388_n

Party mỗi người tự đem theo một món đồ đóng góp 🙂

10171915_230259490500954_7819927754214122167_n

Chơi đã rồi ăn sau.

1495466_230259470500956_3840224238298180109_n

Phong tục tập quán ở ADC là … “Follow The Leader” :3

10153823_230259520500951_3680999425275066167_n

Này thì múa vịt 

10171922_230259537167616_4847736622526911162_n

1797393_230259573834279_294639989790818917_n

10270785_230259587167611_7026740874587326398_n

10171277_230259600500943_3604236681428602161_n

Viện trưởng cũng nhảy nhót thả ga. 😀

1800311_230259613834275_3457694054742810616_n

Mấy bạn này tự viết, tự bốc mà sao “trúng” quá à. :]]

10149839_230259640500939_6537553674892313085_n

10247473_230259643834272_954726198636217779_n10169430_230259700500933_5106211902213156426_n10269356_230259667167603_7858106863874669256_n10169430_230259700500933_5106211902213156426_n10157323_230259703834266_113538121912188916_n10171913_230259733834263_4283376231974948402_n