Buổi lễ ra mắt truyện "Long Thần Tướng"

Buổi lễ ra mắt truyện "Long Thần Tướng"

Buổi ra mắt truyện Long Thần Tướng của Anh Phong Ronin cùng các đồng nghiệp.

Buổi giới thiệu đã đem lại những giây phút chia sẽ rất thân mật từ quá trình hình thành ý tưởng và cách thức thực hiện và quảng đường dẫn đến thành công vang dội như hôm nay.

Đồng thời, hôm nay tại ADC cũng đã tổ chức buổi ký tặng cho đọc giả yêu mến Lòng Thần Tướng.