BUỔI TỔNG KẾT CỦA LỚP DRAWING 1

BUỔI TỔNG KẾT CỦA LỚP DRAWING 1

Vậy là sau một tháng khai giảng, Thầy và Trò ở ADC đã cùng nhau trải qua những ngày học tập cực vui và thú vị. Các bạn có những người đã biết vẽ rồi, có những người đã vẽ rất lâu, có những người chưa hề biết vẽ, nhưng sau thời gian này, ai cũng đã có cho mình một kiến thức nền tảng để tiếp tục phát triển tiếp.

Chúc các bạn học viên luôn sẽ luôn mang năng lượng học tập tuyệt vời như ở tháng đầu tiên này, đi hết cả 2 năm học nhé! 🙂

10153204_230220633838173_2631695341609214480_nNày thì thầy chuẩn bị “chém”, các trò cẩn thận. 

1510586_230220640504839_7459671038956711965_nBài tui ở kia 😀

10155018_230220703838166_5566978928119112937_nTâp trung nghe thầy sửa bài này

10169310_230220637171506_4620291036349236273_nXấu đẹp không quan trọng, ta nỗ lực học rồi nên ta cứ cười đã.

10245422_230220863838150_665985657794757268_n

Bài “xấu” nhất lớp. 

10153765_230220717171498_8418205973189732424_nLớp thầy Linh thì để trên giá, lớp thầy Khôi thì trải hết ra sản, mỗi người một vẻ.

10151173_230221040504799_7791047514641588113_nCùng nhìn nhé không có ai tệ cả, chỉ cần nỗ lực ai cũng có thể làm được.