Từ lúc đi học đến nay, mình  chưa từng thấy nơi nào lại tổ chức cho học viên có quyền “kêu gào trực tiếp” như ở ADC. Các bạn hài lòng hay chưa hài lòng điều gì trong quá trình học của mình đều có thể phản hồi lại với những người đứng đầu học viện và thầy cô giảng viên.
Mỗi tháng một lần như thế này, ai mà không thích được đi học nhỉ. 🙂
Đặc biệt trong buổi này còn có sự tham dự của một Concept Artist đến từ Singapore. Các bạn được nghe một chia sẻ hết sức thú vị từ anh ấy, đó là việc luyện skill cũng quan trọng nhưng Design Thinking là điều quan trọng hơn với một người thiết kế. 🙂

1377551_238687442991492_8450777467769795025_n 10298748_238687572991479_5228557137883275197_n 10305329_238687456324824_8720609467017780736_n 10312365_238687632991473_5403879497460776850_n 10320383_238687679658135_1037960039708045321_n 10364151_238687662991470_499855205148581362_n 10384551_238687569658146_5575659205023586354_n 10386300_238687522991484_2734673288684301800_n 10389717_238687449658158_1399816563205703934_n