Giờ học Form and Function tại ADC Academy

,
Giờ học Form and Function tại ADC Academy

“My students did amazing structure with toothpick in Form and Function class, although their major is not about engineering.
Các em sinh viên làm kết cấu bằng tăm trong trong lớp Form and Function he he he, dù chủ yếu chỉ học Graphic Design, Production Design và Interior nhưng các em vẫn làm được các kết cấu tăm với số lượng tăm giới hạn và kỉ lục đạt hơn 100kg”
–Duc. Truong Huyen–

7610_312303042296598_7279711265682134505_n 16772_312302835629952_1618781414811940961_n 1969299_312302965629939_3894069172417490910_n 1977287_312302915629944_7373123247624843126_n 10322676_312302868963282_6455621135566430588_n 10373852_312302825629953_174364345513880149_n 10384099_312302932296609_6405733137406204995_n 10388631_312302918963277_6641669024236909116_n 10403650_312302958963273_2851854921116923741_n 10409254_312303052296597_2482888309257675445_n 10425488_312303018963267_6083487350049784180_n 10451158_312302995629936_827239414957762970_n 10671361_312303072296595_8294962072792952132_n 10730959_312302838963285_6837244741537874847_n