Một quyển artbook về 26 chữ cái được các bạn học viên ở ADC thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, như: Digital, Doodle, Handmade, Photo, …