Những sản phẩm này được tạo ra trong workshop Gift & Packaging do thầy Philip Fimbel hướng dẫn.

Yêu cầu của workshop này là tạo ra một món quà tặng du lịch mang đậm nét đặc trưng của đất nước Việt Nam cho du khách.