Cười té ghế với phản ứng của học viên ADC Academy khi nhận được Thẻ Sinh Viên :)))))))))

Phản ứng của SV Trường mình khi nhận được Thẻ Sinh Viên, đọc status mà cười chịu không nổi :))

Hồi xưa đi học mà mình cũng nhận được một cái Thẻ Sinh Viên theo kiểu này chắc …

Vô cùng tự hào về họ