Những hình ảnh này được ghi nhận lại tại khoá học đào tạo về chương trình Design Thinking – Quy Trình Sáng Tạo cho đơn vị Tiki.vn do NTK Tạ Minh Trãi huấn luyện.