Trí tuệ từ tâm
tu tâm = minh niệm
minh niệm bởi duyên khởi

Theo kinh Duyên khởi, mười hai nhân duyên cụ thể như sau:
1. Vô minh, sự không thấu hiểu Tứ diệu đế, không hiểu Khổ là tính chất căn bản của đời sống;
2. Vô minh sinh Hành, hành động tạo nghiệp. Hành động này có thể tốt, xấu hay trung tính. Hành có thể ở trong ba dạng: thân, khẩu và ý;
3. Hành sinh Thức), làm nền tảng cho một đời sống tới. Thức này đi vào bụng mẹ. Thức lựa chọn cha mẹ đúng như Hành tốt xấu quy định;
4. Thức sinh Danh sắc, là toàn bộ tâm lí và vật lí của bào thai mới, do Ngũ uẩn tạo thành;
5. Danh sắc sinh Lục căn, là các giác quan, sáu căn (năm giác quan và khả năng suy nghĩ là sáu);
6. Lục căn bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài gọi là Xúc;
7. Xúc sinh Thụ, là cảm nhận của con người mới với thế giới bên ngoài;
8. Thụ sinh Ái, tham ái, lòng ham muốn xuất phát từ vô minh;
9. Ái sinh Thủ, là điều cá nhân mới muốn chiếm lấy cho mình;
10. Thủ dẫn đến Hữu, là toàn bộ những gì ta gọi là tồn tại, sự sống, thế giới;
11. Hữu dẫn đến Sinh, một thế giới và cá nhân mới xuất hiện hẳn hoi;
12. Sinh sinh ra Lão tử, vì có Sinh nên có hoại diệt.
[ nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Duyên_khởi ]

1534317_230570453803191_7933287450202288726_n

1045027_230993567094213_2325457524773548645_n 1483371_230780147115555_2249956899605742330_n 1526324_230987650428138_7828936368220876853_n1977438_230780130448890_2748573171096476528_n 10006980_231125377081032_3571932884988874335_n 10013095_230818457111724_6317806465468997917_n 10151865_231049247088645_3957859654313004610_n 10155779_230780173782219_6842398705330860671_n 10177446_230785237115046_4888103799497785178_n 10247245_230991640427739_4587221454295053285_n 10257045_230816410445262_2014452874395534180_n