Làm thế nào để đọc 1 ngày 1 quyển sách, không hề mất nhiều thời gian đọc mà vẫn hiểu thật sâu, nhớ thật dai ?

Làm thế nào để bạn tăng hiệu quả công việc lên gấp 6 – 10 lần mà không cần phải làm việc vất vả hơn?

Làm thế nào để tổ chức của bạn tăng hiệu quả công việc lên gấp 6 – 10 lần mà nhân viên không cần phải làm việc vất vả hơn?