THÁNG 11/2020

Nghệ Thuật Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Bằng Viết Sách

KHOÁ HỌC 

Làm thế nào để cho ra đời một quyển sách trong vòng 4 ngày ?

9h00 – 21h00, 26 – 29/11/2020


THÁNG 12/2020

Ý Nghĩa Cuộc Đời

KHOÁ HỌC 

Làm thế nào để tạo ra một cuộc sống 

có ý nghĩa ?

9h00 – 21h00, 05 & 06/12/2020

Nghệ Thuật Lãnh Đạo Bản Thân

KHOÁ HỌC 

Làm thế nào để chinh phục nỗi sợ, làm chủ được bản thân, lãnh đạo được Tâm Trí & Hành Động ?

9h00 – 21h00, 24 – 27/12/2020


THÁNG 01/2021

Nghệ Thuật Hạnh Phúc

KHOÁ HỌC 

Làm thế nào để tạo ra được sự bình an, hạnh phúc ngay bây giờ, ngay lúc này ?

9h00 – 21h00, 21 & 24/01/2021