THÁNG 06/2021

Huấn Luyện Nhà Huấn Luyện

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

19h30 – 21h30, 24 buổi ONLINE qua ZOOM từ 24/06/2021

THÁNG 07/2021

Sức Mạnh Của Tư Duy - Phần I

KHOÁ HỌC

Phương pháp tối ưu để làm chủ tư duy, giải quyết vấn đề & ra quyết định – Phần Cơ bản

9h00 – 21h30, 03 & 04/07/2021

Sức Mạnh Của Tư Duy - Phần II

KHOÁ HỌC

Phương pháp tối ưu để làm chủ tư duy, giải quyết vấn đề & ra quyết định – Phần Nâng cao

9h00 – 21h30, 17 & 18/07/2021

Nghệ Thuật Quản Trị Cuộc Đời / Ý Nghĩa Cuộc Đời Nâng Cao

KHOÁ HỌC

Làm thế nào để chinh phục được những mục tiêu cuộc đời ?

9h00 – 21h30, Thứ 7 & Chủ Nhật