THÁNG 2

Nghệ Thuật Tư Duy - Phần I

KHOÁ HỌC

Phương pháp tối ưu để làm chủ tư duy, giải quyết vấn đề & ra quyết định – Cơ bản

9h00 – 18h00, Thứ 5 & Thứ 6
24 & 25/02/2022

Nghệ Thuật Tư Duy - Phần II

KHOÁ HỌC

Phương pháp tối ưu để làm chủ tư duy, giải quyết vấn đề & ra quyết định – Nâng cao

9h00 – 18h00, Thứ 7 & Chủ Nhật
26 & 27/02/2022

THÁNG 3

Nghệ Thuật Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Bằng Viết Sách

KHOÁ HỌC

Làm thế nào để cho ra đời một quyển sách trong vòng 4 ngày ?

9h00 – 21h00, Thứ 5 – Chủ nhật
10 – 13/03/2022