THÁNG 10/2021

Nghệ Thuật Quản Trị Cuộc Đời / Ý Nghĩa Cuộc Đời Nâng Cao

KHOÁ HỌC ONLINE qua ZOOM

Làm thế nào để chinh phục được những mục tiêu cuộc đời ?

9h00 – 17h00, Thứ 7 & Chủ Nhật, 23 & 24/10/2021

THÁNG 11/2021

Sức Mạnh Của Tư Duy - Phần I

KHOÁ HỌC

Phương pháp tối ưu để làm chủ tư duy, giải quyết vấn đề & ra quyết định – Cơ bản

9h00 – 21h30, Thứ 7 & Chủ Nhật, 13 & 14/11/2021

Sức Mạnh Của Tư Duy - Phần II

KHOÁ HỌC

Phương pháp tối ưu để làm chủ tư duy, giải quyết vấn đề & ra quyết định – Nâng cao

9h00 – 21h30, Thứ 7 & Chủ Nhật, 27 & 28/11/2021