THÁNG 03/2021

Nghệ Thuật Làm Ít Được Nhiều

TALK

Bí quyết để một người bình thường có thể chinh phục được những mục tiêu phi thường.

19h00 – 21h00, 25/03/2021


THÁNG 04/2021

Quản Trị Công Việc & Quản Trị Cuộc Đời

KHOÁ HỌC

9h00 – 21h00, 03 & 04/04/2021