THÁNG 8

Nghệ Thuật Thuyết Trình Tạo Ảnh Hưởng Trước Đám Đông

KHOÁ HỌC

Nâng cao doanh thu trong những buổi bán hàng gấp 3 – 5 lần mà không cần phải mất quá nhiều nỗ lực ?

9h00 – 17h00, Thứ 7 – Chủ nhật
20 – 21/08/2022

THÁNG 9

Nghệ Thuật Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Bằng Một Quyển Sách

KHOÁ HỌC

Làm thế nào để cho ra đời một quyển sách trong vòng 4 ngày ?

9h00 – 21h00, Thứ 7 – Chủ nhật
24 – 25/09/2022  và 01 – 02/10/2022 (4 ngày)