THÁNG 12/2020

Nghệ Thuật Lãnh Đạo Bản Thân

KHOÁ HỌC 

Làm thế nào để chinh phục nỗi sợ, làm chủ được bản thân, lãnh đạo được Tâm Trí & Hành Động ?

8h00 – 22h00, 24 – 27/12/2020


THÁNG 01/2021

The Mentor - Người dẫn dắt

KHOÁ HUẤN LUYỆN

Làm thế nào để ý thức được giá trị của bản thân, khai thác hiệu quả và nhân rộng các giá trị ấy lên nhiều lần  ?

9h00 – 21h00, 09 – 10/01/2021

Nghệ Thuật Hạnh Phúc

KHOÁ HỌC 

Làm thế nào để tạo ra được sự bình an, hạnh phúc ngay bây giờ, ngay lúc này ?

9h00 – 21h00, 21 – 24/01/2021