THÁNG 9

Nghệ Thuật Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân Bằng Một Quyển Sách

KHOÁ HỌC

Làm thế nào để cho ra đời một quyển sách trong vòng 4 ngày ?

9h00 – 21h00, Thứ 5 – Chủ nhật
22 – 25/09/2022

THÁNG 10

Nghệ Thuật Tư Duy Sáng Tạo

KHOÁ HỌC

Giải quyết vấn đề & ra quyết định

9h00 – 18h00, Thứ 7 – Chủ nhật
01 – 02/10/2022