2022

Nghệ Thuật Tư Duy - Phần I

KHOÁ HỌC ONLINE QUA ZOOM

Phương pháp tối ưu để làm chủ tư duy, giải quyết vấn đề & ra quyết định – Cơ bản

9h00 – 17h00, Thứ 7 & Chủ Nhật

Nghệ Thuật Tư Duy - Phần II

KHOÁ HỌC ONLINE QUA ZOOM

Phương pháp tối ưu để làm chủ tư duy, giải quyết vấn đề & ra quyết định – Nâng cao

9h00 – 17h00, Thứ 7 & Chủ Nhật